Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Địa chỉ trang web của chúng tôi là: https:// Binomo .broker .

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nào và lý do chúng tôi thu thập

Ý kiến

Khi khách truy cập để lại ý kiến trên trang web chúng tôi thu thập các dữ liệu được hiển thị trong các hình thức nhận xét, và cũng là địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi tác nhân người dùng trình duyệt để giúp phát hiện thư rác.

Một chuỗi ẩn danh được tạo ra từ địa chỉ email của bạn (còn gọi là băm) có thể cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem nếu bạn đang sử dụng nó. Chính sách bảo mật dịch vụ Gravatar có sẵn ở đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi phê duyệt bình luận của bạn, hình ảnh hồ sơ của bạn được hiển thị cho công chúng trong bối cảnh bình luận của bạn.

Truyền thông

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh với dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS) bao gồm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Các mẫu liên hệ

Cookie

Nếu bạn để lại một bình luận trên trang web của chúng tôi bạn có thể lựa chọn để lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn trong cookie. Đây là những tiện lợi của bạn để bạn không cần phải điền vào các chi tiết của bạn một lần nữa khi bạn để lại một bình luận. Những cookie này sẽ kéo trong một năm.

Nếu bạn truy cập vào trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookies hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập của bạn và các lựa chọn màn hình hiển thị của bạn. Đăng nhập cookie kéo trong hai ngày, và tùy chọn màn hình cookie cuối cùng trong một năm. Nếu bạn chọn "Remember Me", đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ đơn giản là chỉ ra ID của bài viết bạn vừa sửa. Nó hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ các trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cách chính xác giống như khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng theo dõi bên thứ ba bổ sung và theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng nếu bạn có tài khoản và được đăng nhập vào đó Trang web.

Analytics

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với

Chúng tôi giữ lại dữ liệu của bạn trong bao lâu

Nếu bạn để lại một bình luận, nhận xét và siêu dữ liệu của nó được lưu giữ vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể nhận ra và chấp nhận bất kỳ ý kiến theo dõi tự động thay vì giữ chúng trong một hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Những quyền nào bạn có trên dữ liệu của mình

Nếu bạn có một tài khoản trên trang web này, hoặc có ý kiến trái, bạn có thể yêu cầu để nhận được một tập tin xuất khẩu của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ Giữ cho mục đích quản trị, Pháp lý hoặc bảo mật.

Nơi chúng tôi gửi dữ liệu của bạn

Nhận xét của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện thư rác tự động.

Thông tin liên hệ của bạn

Thông tin bổ sung

Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn

Chúng tôi có những thủ tục vi phạm dữ liệu nào

Những gì bên thứ ba chúng tôi nhận được dữ liệu từ

Những gì tự động ra quyết định và/hoặc hồ sơ chúng tôi làm với dữ liệu người dùng

Các yêu cầu công bố quy định

Best-brokers.eu xây dựng các hướng dẫn giao dịch Binomo & Ứng dụng thưởng như một ứng dụng miễn phí. Dịch vụ này được cung cấp bởi Best-brokers.eu miễn phí và được thiết kế để sử dụng như là.

Trang này được sử dụng để thông báo cho khách truy cập về các chính sách của tôi với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân nếu có ai quyết định sử dụng dịch vụ của tôi.

Nếu bạn chọn sử dụng dịch vụ của tôi, thì bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này. Thông tin cá nhân mà tôi thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện dịch vụ. Tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ như được mô tả trong chính sách bảo mật này.

Các thuật ngữ được sử dụng trong chính sách bảo mật này có cùng nghĩa như trong điều khoản và điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập tại hướng dẫn giao dịch Binomo & Tiền thưởng trừ khi được xác định khác trong chính sách bảo mật này.

Thu thập và sử dụng thông tin

Để có trải nghiệm tốt hơn, trong khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân nhất định. Các thông tin mà tôi yêu cầu sẽ được giữ lại trên thiết bị của bạn và không được thu thập bởi tôi trong bất kỳ cách nào.

Ứng dụng này sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba có thể thu thập thông tin được sử dụng để nhận dạng bạn.

Liên kết đến chính sách bảo mật của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được ứng dụng sử dụng

Dữ liệu Nhật ký

Tôi muốn thông báo cho bạn rằng bất cứ khi nào bạn sử dụng dịch vụ của tôi, trong một trường hợp của một lỗi trong các ứng dụng tôi thu thập dữ liệu và thông tin (thông qua các sản phẩm của bên thứ ba) trên điện thoại của bạn được gọi là đăng nhập dữ liệu. Dữ liệu Nhật ký này có thể bao gồm các thông tin như địa chỉ giao thức Internet ("IP") thiết bị của bạn, tên thiết bị, phiên bản hệ điều hành, cấu hình ứng dụng khi sử dụng dịch vụ của tôi, thời gian và ngày dùng dịch vụ và các thống kê khác.

Cookie

Cookies là các tập tin với một lượng nhỏ dữ liệu thường được sử dụng như là mã định danh duy nhất vô danh. Chúng được gửi đến trình duyệt của bạn từ các trang web mà bạn truy cập và được lưu trữ trên bộ nhớ trong của thiết bị của bạn.

Dịch vụ này không sử dụng các "cookies" một cách rõ ràng. Tuy nhiên, ứng dụng có thể sử dụng mã của bên thứ ba và thư viện sử dụng "cookies" để thu thập thông tin và cải thiện dịch vụ của họ. Bạn có tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối các cookie này và biết khi nào cookie được gửi đến thiết bị của bạn. Nếu bạn chọn từ chối cookie của chúng tôi, bạn không thể sử dụng một số phần của dịch vụ này.

Nhà cung cấp dịch vụ

Tôi có thể sử dụng các công ty bên thứ ba và cá nhân do những lý do sau đây:

  • Để tạo thuận lợi cho dịch vụ của chúng tôi;
  • Để cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi;
  • Để thực hiện các dịch vụ liên quan đến dịch vụ; Hoặc
  • Để hỗ trợ chúng tôi trong việc phân tích dịch vụ của chúng tôi được sử dụng.

Tôi muốn thông báo cho người dùng dịch vụ này rằng các bên thứ ba này có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn. Lý do là để thực hiện các nhiệm vụ được giao cho họ thay mặt cho chúng tôi. Tuy nhiên, họ có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác.

Bảo mật

Tôi giá trị niềm tin của bạn trong việc cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, do đó chúng tôi đang phấn đấu để sử dụng phương tiện thương mại chấp nhận được bảo vệ nó. Nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử là 100% an toàn và đáng tin cậy, và tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối của nó.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web đó. Lưu ý rằng các trang web bên ngoài không được điều hành bởi tôi. Vì vậy, tôi khuyên bạn nên đánh giá chính sách bảo mật của các trang web này. Tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

Quyền riêng tư của trẻ em

Các dịch vụ này không chỉ cho bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Trong trường hợp tôi phát hiện ra rằng một đứa trẻ dưới 13 đã cung cấp cho tôi thông tin cá nhân, tôi ngay lập tức xóa này từ các máy chủ của chúng tôi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, xin vui lòng liên hệ với tôi để tôi sẽ có thể làm những hành động cần thiết.

Thay đổi chính sách bảo mật này

Tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Do đó, bạn nên đánh giá Trang này theo định kỳ cho bất kỳ thay đổi nào. Tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng việc đăng chính sách bảo mật mới trên Trang này. Những thay đổi này có hiệu lực ngay sau khi được đăng trên Trang này.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc gợi ý về chính sách bảo mật của tôi, đừng ngần ngại liên hệ với tôi tại Best-brokers.eu.